Jan 30: Prezident potrebuje viac ?asu na rozhodnutie v politickej kríze

Taliansky prezident Giorgio Napolitano v utorok oznámil, že potrebuje viac ?asu na rozhodnutie o tom, ako ?o najlepšie vyrieši? sú?asnú politickú krízu v krajine. Požiadavku expremiéra Silvia Berlusconiho na ?o najskoršie vo?by medzitým podporili ?alší jeho konzervatívni spojenci.
Napolitano po štvord?ových konzultáciách s po?etnými politickými lídrami v utorok ve?er uviedol, že si dnes dá "prestávku na uvažovanie". Situáciu ozna?il za "komplikovanú a náro?nú" vzh?adom na to, že mnohé strany v krajine sa nevedia zhodnú? na riešení.

Napolitano sa ako hlava štátu snaží vyrieši? politickú krízu, ktorá vznikla pádom stredo?avej vlády premiéra Romana Prodiho. Tej po odchode spojencov z koalície nevyslovil Senát dôveru, preto musel Prodi poda? po 20 mesiacoch pri moci demisiu.

Prezident môže rozpusti? parlament a vyhlási? pred?asné vo?by. ?alšou možnos?ou je ustanovi? do?asnú vládu poverenú reformou volebného systému, ktorý pod?a mnohých Talianov podporuje politickú nestabilitu, pretože dáva malým stranám prive?ký vplyv v ?asto nepevných vládnych koalíciách.

Berlusconi, ktorého viacerí vä?ší spojenci dosia? podporovali zmenu volebnej legislatívy, už fakticky za?al predvolebnú kampa?. Jeho stredopravý blok chce využi? priaznivé prieskumy verejnej mienky, ktoré mu pri sú?asnom volebnom systéme dávajú až desa?percentný náskok pred stredo?avým táborom.
Správu priniesla agentúra Associated Press.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=766 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára