Jan 30: Berlusconi žiada od prezidenta vypísanie pred?asných volieb

Taliansky prezident Giorgio Napolitano sa dnes stretol s opozi?ným lídrom Silviom Berlusconim, ktorý po odstúpení premiéra Romana Prodiho požaduje vypísanie pred?asných volieb.

Stretnutie sa uskuto?nilo v rámci štvrtého d?a politických konzultácií s poprednými politikmi v krajine s cie?om nájs? východisko zo sú?asnej vládnej krízy.

Stredopravá opozícia vedená expremiérom Berlusconim cíti šancu na návrat k moci po volebnej porážke v roku 2006. Prieskumy nazna?ujú, že pri vo?bách by za sú?asného systému zví?azila s jasným náskokom.

O?akáva sa, že svoje rozhodnutie Napolitano oznámi dnes ve?er alebo v stredu. Ešte dnes však absolvuje Napolitano aj schôdzku s Walterom Veltronim, lídrom Demokratickej strany, ktorá je vedúcou silou vládnej koalície.

Napolitano má teraz dve možnosti: rozpusti? parlament a zvola? pred?asné parlamentné vo?by alebo vymenova? prechodnú vládu, ktorá by dokon?ila reformy volebného systému. Volebná legislatíva je pritom ?asto ozna?ovaná za významného ?inite?a, ktorý prispieva k politickej nestabilite v Taliansku.

Najvyšší taliansky predstavite? by však pod?a pozorovate?ov uprednostnil vytvorenie do?asného vládneho kabinetu, ktorý by dokázal predloži? parlamentu pripravovanú reformu volebného systému. Predsedom takejto prechodnej vlády by pod?a jeho názoru mohol by? sú?asný predseda Senátu Franco Marini.

Prodiho vláda bola nestabilná od volebného ví?azstva v apríli 2006. Jej definitívny pád však odštartoval minulotýžd?ový odchod strany UDEUR, ktorej traja senátori zabezpe?ovali koalícii tesnú vä?šinu v Senáte. Kabinet tak síce uspel pri hlasovaní o dôvere v Poslaneckej snemovni, kde mal na?alej dostato?nú vä?šinu, v Senáte však už potrebnú vä?šinu nezískal.
Správu priniesla tla?ová agentúra Associated Press.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=765 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára