Jan 29: Východisko z vládnej krízy nie je ešte na obzore

Napriek pokra?ujúcim intenzívnym politickým rokovaniam v Ríme nie je ešte východisko zo sú?asnej vládnej krízy v Taliansku na obzore.


Predstavitelia opozi?ných strán Forza Italia a Liga Severu dnes pri stretnutiach s prezidentom Giorgiom Napolitanom potvrdili požiadavku, aby hlava štátu neodkladne vypísala pred?asné vo?by v krajine. Najvyšší taliansky predstavite? by však evidentne uprednostnil vytvorenie do?asného vládneho kabinetu, ktorý by dokázal predloži? parlamentu pripravovanú reformu legislatívy. Predsedom takejto prechodnej vlády by pod?a jeho názoru mohol by? sú?asný predseda Senátu Franco Marini.

Druhý muž Ligy Severu Roberto Maroni však dnes potvrdil, že jeho strana nepodporí prechodný kabinet a požaduje okamžité vypísanie pred?asných volieb.

Líder Forzy Italia, expremiér Silvio Berlusconi pohrozil nepriamo miliónmi demonštrantov v rímskych uliciach, ak prezident nerozpustí parlament a nevypíše pred?asné vo?by. Sú?asne už pripravil sedembodovú skicu budúceho vládneho programu s prioritami ako je zníženie daní, ochrana súkromnej sféry, boj proti kriminalite, finan?ná pomoc rodinám, investície do infraštruktúry, reforma justície a obnova školstva.

Šéf Demokratickej strany, vedúcej sily vládnej koalície, Walter Veltroni, apeloval na Silvia Berlusconiho, aby sa spolupodie?al na vytvorení prechodnej vlády na 10 mesiacov, ktorej úlohou by bolo dosiahnu? schválenie nového volebného zákona. Pravidlá talianskej politiky by sa pod?a jeho názoru mali zmeni?, napríklad by sa o polovicu mal zmenši? po?et poslancov a právomoci premiéra krajiny by sa mali posilni?.
Správu priniesla rakúska agentúra APA.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=763 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára