Jan 18: Florencia uvažuje nad premiestnením sochy Michelangelovho Davida

Mestská rada Florencie uvažuje nad premiestnením svetoznámej sochy Michelangelovho Dávida. Toto majstrovské dielo je vystavené vo florentskej Galleria dell Accademia od roku 1873.

Negatívne následky masového turizmu na mestské centrum nútia mestské zastupite?stvo k podniknutiu ur?itých zlepšujúcich krokov. Jedným z nich je aj pres?ahovanie 4,34 metra vysokej sochy na okraj mesta, kde plánujú vybudova? nové divadlo.

Múzeum je jednou z hlavných turistických atrakcií, ktorá pri?ahuje dlhé zástupy turistov.
Toskánsky zástupca pre kultúru a cestovný ruch Paolo Cocchi prišiel preto s návrhom, aby umelecké dielo pres?ahovali do priestorov nového divadla.

Upchaté ulice a množstvo žuva?iek, ktoré tu umiestnia turisti ?akajúci v zástupoch, aby videli 500-ro?né majstrovské umelecké dielo, predstavujú pod?a florentského primátora Leonarda Domeniciho ?oraz vä?ší problém.

"Do odstránenia žuva?iek na stenách múzea a v jeho okolí musíme investova? zna?né sumy," uviedol primátor. Každoro?ne totiž múzeum navštívi približne 1,3 milióna turistov.

Pres?ahovanie sochy je však otázkou minimálne troch rokov vzh?adom na to, že nové divadlo by malo by? dokon?ené najskôr v období rokov 2010-11.

Premiestnenie kolosu by so sebou nieslo ur?ité riziká. Po dokon?ení sochy v roku 1504 trvalo štyri dni, kým umelecké dielo pres?ahovali z Michelangelovho ateliéru na námestie Piazza della Signoria, kde sa v sú?asnosti nachádza jeho kópia.

Mestská rada uvažuje nad rozšírením elektri?kovej dopravy, aby znížila zne?istenie a otrasy vozidiel, ktoré výrazne poškodzujú architektonické pamiatky Florencie.
Správu priniesla agentúra Associated Press.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Kultúra | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=757 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára