Jan 16: EK hrozí Taliansku právnymi krokmi a pokutami za krízu v Neapole

Európska komisia varovala dnes Taliansko, že pristúpi k právnym krokom a pokutám v prípade, ak talianske úrady nebudú rieši? problém nahromadeného odpadu v Neapole a jeho okolí.

"EK bude aj na?alej vyvíja? nátlak na taliansku vládu s cie?om nájs? riešenie tejto krízy. Pokra?ujúce porušovanie európskej legislatívy o životnom prostredí treba zastavi?," zdôraznil dnes na pôde Európskeho parlamentu komisár pre životné prostredie Stavros Dimas.

Brusel už za?al právne konanie vo?i Taliansku vlani na jar, ke? došlo k podobnej situácii. Dimas pohrozil, že komisia je pripravená použi? všetky právne prostriedky vrátane uvalenia pokút, ak bude krajina aj na?alej porušova? európske zákony.

Kritizoval pritom talianskych predstavite?ov za nezáujem kona? s cie?om ukon?i? túto krízu, ktorá viedla k protestom ob?anov.
"?asto uvádzané dohady o úlohe, ktorú v tomto prípade zohráva mafia, nemožno používa? na zakrývanie skuto?nosti, že dôvodom tejto krízy je skôr nedostatok politickej vôle na prijatie potrebných opatrení," tvrdí komisár.

Od 21. decembra sa v uliciach Neapola a jeho okolí nahromadilo 100.000 ton odpadkov po tom, ako ich prestali odváža?, pretože skládky v regióne ozna?ili úrady za úplne plné. Kríza je pod?a Dimasa dôsledkom 14-ro?ného procesu nedostato?ného dodržiavania európskej legislatívy o odpade, za ?o sa Taliansko dostalo opakovane pred Európsky súdny dvor.

Od talianskych úradov EK o?akáva nielen okamžité kroky na odstránenie odpadkov z ulíc, ale takisto aj predloženie a najmä dodržiavanie dlhodobej stratégie, vyhlásil komisár.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=747 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára