Jan 12: Lo? s odpadom z Neapola privítali na Sardínii protestmi

Lo? s nákladom odpadu z Neapola privítala dnes skupina mladistvých výtržníkov v prístave Cagliari na stredomorskom ostrove Sardínia protestmi a hádzaním petárd a kame?ov na príslušníkov bezpe?nostných zložiek.

Pri zrážkach utrpel ?ahšie zranenia poslanec opozi?nej strany Forza Italia.
Regionálna vláda na Sardínii predtým vyjadrila pripravenos? prija? ?alší odpad z juhotalianskeho prístavného mesta, ktorý by mali na Sardínii aj zlikvidova?.

Ostrov, na ktorom pôsobí aj hnutie usilujúce sa o jeho nezávislos?, tak reagoval na výzvu premiéra krajiny Romana Prodiho. Ten apeloval na talianske regióny, aby pomohli pri riešení kritickej situácie v meste pod Vezuvom, kde sa nahromadilo 110.000 ton odpadu a kde sa bežná existencia stávala v uplynulých d?och už utrpením.
Kým na Sardínii vyvolalo zakotvenie spomínaného plavidla emócie a nepokoje, zo samotného Neapolu hlásia pomalú normalizáciu situáciu.

Armáda za?ala s ?istením ulíc aj v štvrti Pianura, ktorá bola v uplynulých d?och opakovane dejiskom násilných protestov miestnych ob?anov proti plánom znovuotvori? skládku uzavretú pred 12 rokmi, a to z obáv pred jej zdravotnými dopadmi.

Neapolská prokuratúra za?ala medzi?asom pracova? na skúmaní prí?in mimoriadne vysokého výskytu nádorových ochorení v meste a jeho okolí. Cie?om je zisti? prípadné súvislosti medzi vysokým výskytom týchto chorôb a ilegálnymi skládkami v regióne, v ktorých by sa mohol nachádza? tak rádioaktívny, ako aj iný zdraviu škodlivý materiál.

Prokuratúra chce detailne preskúma? štatistické informácie talianskeho rezortu zdravotníctva i Svetovej zdravotníckej organizácie, z ktorých vyplýva, že v priebehu 15 rokov sa po?et registrovaných prípadov rakoviny v neapolskom regióne Kampánia zvýšil o 84 percent.
Osobitne ?asté sú tu predovšetkým prípady leukémie, rakoviny žalúdka a hrubého ?reva.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=738 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára