Jan 11: Situácia v Neapole zostáva kritická aj po vládnych opatreniach

Situácia v juhotalianskom meste Neapol, v ktorom sa nahromadilo v uplynulých týžd?och viac ako 110.000 ton odpadu, sa ani po prijatí balíka opatrení vládou premiéra Romana Prodiho predbežne výrazne nezlepšila.

Iba v noci nadnes museli hasi?i zasahova? viac ako 80-krát, aby uhasili demonštrantami podpálené haldy smetia. S?asti násilné prejavy nevôle miestnych ob?anov proti skládkam, ?i spa?ovaniam odpadu pokra?ovali v štvrti Pianura. Sedem požiarnikov utrpelo v stredu zranenia v dôsledku násilných prejavov.

Šéf talianskeho rezortu vnútra Giuliano Amato medzi?asom skúma možnosti, ako obnovi? verejný poriadok v trojmiliónovom meste pod Vezuvom.

Prvé plavidlo s 1500 tonami odpadu z Neapola o?akávajú v priebehu dnešného d?a v Olbii na ostrove Sardínia. Kým predovšetkým severotalianske regióny odmietajú ú?as? na pomoci Neapolu, iné oblasti krajiny požadujú zasa viac ?asu na h?adanie prijate?ného riešenia.

Spolupredsední?ka zelených v Európskom parlamente Monica Frassoniová vyzvala Talianov v tejto súvislosti na zmenu myslenia. Pod?a jej slov pre nemecké Inforadio Taliani odhadzujú prive?a odpadu a to bez diverzifikácie. "Musíme týmto ?u?om objasni?, že by mali produkova? menej odpadu. To ešte nepochopili. Preto sa ve?mi obávame, že by sa situácia mohla za tri, štyri mesiace alebo rok opakova?," konštatovala pod?a agentúry DPA a dodala, že vybudovanie nových spa?ovaní, ktoré nariadil predseda talianskej vlády, nepovažuje zo spomínaných dôvodov za riešenie problému.

Vládny kabinet v Ríme na utorkovom krízovom zasadaní schválil celý rad opatrení v súvislosti s riešením kritickej situácie po nahromadení obrovského množstva odpadu v Neapole a jeho okolí.

Plán, ktorý by mal tak mestu Neapol, ako aj regiónu Kampánia umožni? nezávislos? pri likvidácii odpadu, predpokladá otvorenie viacerých skládok, ako aj výstavbu troch spa?ovní.

Bývalého šéfa talianskej polície Gianniho De Gennara vyslala vláda do krízovej oblasti, aby tam v nasledujúcich štyroch mesiacoch ako komisár kontroloval likvidáciu odpadu.

Predseda vlády Romano Prodi navyše ubezpe?il, že príslušníci ozbrojených síl krajiny sa budú podie?a? na odstra?ovaní zapáchajúcich háld odpadu až dovtedy, kým úplne nezmiznú z ulíc.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=737 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára