Jan 11: Pápež apeloval na komunálnych politikov, aby robili viac pre vzdelávanie

Pápež Benedikt XVI. varoval dnes pred stup?ujúcou sa chudobou v okrajových štvrtiach Ríma. Upozornil na zvyšujúce sa nájomné a životné náklady, ako aj na fakt, že mzdy a dôchodky s tempom ich rastu nedržia krok. Kriticky hodnotil aj škandalózne pomery v rímskom zdravotníctve a vyslovil sa za zvýšenie bezpe?nosti v uliciach talianskej metropoly.

Stalo sa tak na stretnutí hlavy katolíckej cirkvi s poprednými komunálnymi politikmi z Ríma a jeho okolia.
Pripomínajúc októbrovú vraždu 47-ro?nej Talianky, ktorú spáchal v Ríme imigrant rómskeho pôvodu, upozornil, že bez emócií by sa pozornos? mala sústredi? na "dvojitý cie?, bezpe?nos? pre ob?anov, ale aj minimum pre imigrantov, ktoré im umožní ?estný a dôstojný život".

Pápež apeloval na politikov, aby urobili viac pre vzdelávanie. "Zdá sa, že bude ?oraz ?ažšie sprostredkova? novým generáciám presved?ivo solídne presved?enie a kritériá, o ktoré môžu oprie? vlastný život", vyhlásil a dodal, že rodi?ia i pedagógovia majú preto ?asto sklon rezignova?, ke?že v sú?asnej kultúrnej atmosfére relativizmu a nihilizmu niekedy sami nenachádzajú jasné oporné body.

Benedikt XVI. vyzval aj na ochranu tradi?nej rodiny a dôrazne pripomenul, že manželstvo by mali vytvára? muž a žena. "Denne, žia?, registrujeme, aké tvrdošijné a hrozivé sú útoky, ale aj neporozumenie, ak ide o rodinu, túto podstatnú ?udskú a sociálnu realitu. Verejné správy nesmú ustupova? negatívnym trendom, ale mali by skôr konkrétne podpori? rodiny, pod?iarkol pápež.
O stretnutí informovala agentúra APA.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Politika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=736 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára