Jan 11: V Taliansku sa obnovuje diskusia o výstavbe jadrových elektrární

V Taliansku sa obnovuje diskusia o výstavbe jadrových elektrární. Téma vyvolala rozruch 20 rokov potom, ?o sa Taliani rok po ?ernoby?skej tragédii postavili v referende proti ich existencii.

Mozgový trust odvetvia Energy Lab, v ktorom sú experti z hlavných domácich energetických podnikov ako A2A a Edison, sa chce zaobera? témou výstavby jadrových elektrární v Taliansku. V doh?adnom ?ase by sa mohli realizova? 3 až 4 takéto projekty. Zdroj, ktorý je dôverne oboznámený so zámermi jadrovej štúdie, pravdivos? faktov potvrdil denníku Il Sole 24 Ore.

Projekty by sa mohli realizova? za 10 až 15 rokov. Ak sa krajina rozhodne pre budovanie atómových elektrární, potom bude ma? tento projekt zmysel len vtedy, ak ich výroba dosiahne v sektore podiel okolo 10 %.

Volanie po rehabilitácii jadrovej energetiky v Taliansku zosilnelo v posledných rokoch, ke? sa intenzívne poci?uje nedostatok energetických zásob v krajine, ke? sa h?adá cesta na diverzifikáciu zdrojov energie a na zníženie závislosti na jej dovoze zo zahrani?ia.

Taliansky minister hospodárskeho rozvoja Pierluigi Bersani sa domnieva, že krajina by sa mala aktívne podie?a? na medzinárodnom vedeckom výskume, ktorý sa bude zaobera? novou generáciou jadrových elektrární, ale o ich budovaní v Taliansku sa nevyjadril.

Pod?a prezidenta mozgového trustu Nomisma Energia Davideho Tabarelliho v Taliansku nie je možné budova? jadrové elektrárne. Jeho obyvatelia pristupujú s ve?kou nedôverou k novým priemyselným technológiám, vrátane výroby bioplynu, spa?ovania alebo zužitkovania organického odpadu.
Informovala o tom agentúra Reuters.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Ekonomika | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=735 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára