Jan 10: Slovenský betlehem získal striebornú medailu na výstave v Ríme

Slovenský betlehem získal striebornú medailu na 32. ro?níku medzinárodnej výstavy 100 jasli?iek, ktorá sa konala v d?och 23. novembra až 6. januára v Ríme. Odborná porota ocenila v kategórii zahrani?ných betlehemov druhým miestom reliéfnu kompozíciu v dreve pochádzajúcu z rúk slovenského drevorezbára Vincenta Bandúra.

Expozíciu betlehemov slovenských umelcov v Ríme pripravilo slovenské ve?vyslanectvo pri Svätej stolici v spolupráci s bratislavským Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana. Výstava sa konala pod záštitou prezidenta Talianskej republiky a patronátom Talianskej biskupskej konferencie.
TASR dnes informoval tla?ový a komunika?ný odbor Ministerstva zahrani?ných vecí SR.
(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Zaujímavosti | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=731 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára