Dec 14: Otvorili výstavu Andyho Warhola v Ríme

Výstavu diel Andyho Warhola s názvom Slovák zo zbierok Múzea moderného umenia v Medzilaborciach, Slovenskej národnej galérie a Spolo?nosti Andyho Warhola otvorili v stredu v rímskom paláci Incontro.

Ide o doposia? najkomplexnejšiu prezentáciu diel tohto umelca zo slovenských zbierok v zahrani?í.
Na otvorení boli prítomná okrem slovenského ve?vyslanca v Taliansku Stanislava Valla a riadite?a Slovenského inštitútu v Ríme Miroslava Musila aj generálna riadite?ka SNG Katarina Bajcúrová, riadite?ka Múzea Andyho Warhola Valika Ma?arová a kurátor Martin Cubjak.

Otvorenie sprevádzala sú?až Urob si svojho Warhola, ma ktorej návštevníci využili príležitos? farebne stvárni? siluetu umelca.

V ten istý de? otvorili aj výstavu diel Daniela Brogyányiho s názvom Krá? slovenského popartu, ktorá je prepojená s výstavou Andyho Warhola. Na otvorení prezentovali slovenské modelky kreácie inšpirované Warholom od Ley Fekete a Márie Štránikovej. Odznel tiež koncert Slovenského džezového tria Doda Šošoku.

(c) TASR Publikovanie alebo ?alšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Rubrika: Kultúra | Pre?ítaný krát

Komantáre

mySQL error with query SELECT c.citem as itemid, c.cnumber as commentid, c.cbody as body, c.cuser as user, c.cmail as userid, c.cemail as email, c.cmember as memberid, c.ctime, c.chost as host, c.cip as ip, c.cblog as blogid FROM nucleus1nucleus_comment as c WHERE c.citem=714 ORDER BY c.ctime: Unknown column 'c.cemail' in 'field list'

Žiadne komentáre

Predanie komentára