Oddnes sa pokúsime na tejto stránke prinies? aj ?lánky spojené akýmko?vek spôsobom s Talianskom. Za?íname talianskou kuchy?ou, a ?oskoro pribudnú aj ?lánky zamerané na cestovanie Talianskom.Zárove? budeme pracova? na vylepšení dizajnu a scelení zatia? oddelených ?astí stránky do konzistentnejšej podoby.

V prípade že by ste chceli prispie? ?lánkom o talianskych jedlách, cestopisom, alebo akýmko?vek ?lánkom súvisiacim s Talianskom budeme ve?mi radi.

Kontaktujte nás na adrese taliancina@taliancina.sk alebo v diskusii pod týmto ?lánkom.