Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Polenta je jedlo typické pre severné taliansko. Ide v podstate o kašu z mletej kukurice pripravovanú na mnohé spôsoby.




» ?íta? ?lánok

15/04: Pizza Calzone

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Mnohí ob?ubujú variáciu klasicke pizze, pizzu calzone. Preklopená piza môže by? plnená rôznymi nápl?ami.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz si upe?ieme Toskánsky chlieb a vrátime sa k bruschettkám. Pri prvom recepte na toto populárne talianske predjedlo ma oprávnene postihla kritika niektorých ?itate?ov.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Ak sa hovorí o talianskej kuchyni, zriedkakedy sa spomenú aj zemiaky. Zvy?ajne je to o cestovinách, šalátoch alebo je témou pizza. Dnes to však bude o zemiakoch, o zemiakoch s hubami a gorgonzolou.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Pokia? pizza je najpopulárnejším jedlom talianskej kuchyne, lasagne sú výnimo?nou špecialitou, ktorú je škoda si ob?as nepripravi? aj doma. Verte že stojí za to.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Pesto je omá?ka pochádzajúca v jej najbežnejšej verzii z Janova. Je zmesou bazalky, olivového oleja, syra pecorino, cesnaku a soli.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz to bude ?osi naozaj zdravé. Pripravíme si stredomorský šalát. Asi nebudete prekvapení, ke? vám poviem že to je nielen najzdravšie ale aj najrýchlejšie pripravite?né jedlo z tých, ktorými sme sa na tejto stránke už zaoberali.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Dnes si pripomenieme letné opeka?ky, ?o poteší najmä preto že je február. Uvaríme si chutné fusilli s grilovanou zeleninou.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Po mesiaci sa vraciame k zapekaným cestovinám, tentoraz to budú cannelloni s paradajkovo mäsovou omá?kou.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Como, meste?ko ve?ké asi ako Prešov, 45 kilometrov severne od Milána, na brehu jazera Como. Populárna oddychová destinácia Milán?anov aj turistov z celého sveta. Ako pikošku možno uvies?, že svoju villu tu má aj populárny George Clooney.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Špagety Puttanesca sú ?alšie známe cestoviny s ktorými sa bežne stretnete v talianskych reštauráciách, ?astokrát s podtitulom špagety s kapari, olivami a paradajkovou omá?kou.



» ?íta? ?lánok

Zdá sa vám titulok nadnesený ? Naozaj? Pokojne by som sa stavil že je to naozaj tak. Nie ove?a, ale stavil by som sa. Tentoraz sa pozrieme na to ako si doma pripravi? chutnú pizzu.



» ?íta? ?lánok

Gnocchi, vyslovujeme ?oki, sú talianskou špecialitou trošku podobnou naším haluškám, vo verzii gnocchi con zola dokonca mierne podobnou našim bryndzovým haluškám. No nevyskúšate?




» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Cestoviny pomenované pod?a regiónu v strednom taliansku známeho produkciou vynikajúceho brav?ového, a typickej talianskej slaninky pancetty. Táto je základnou zložkou omá?ky amatriciana.



» ?íta? ?lánok

Jedno z najpopulárnejších cestovinových jedál špagety Carbonara, teda špagety s vají?kom a slaninkou. Prvé cestoviny ktoré si dám pri návšteve talianska, na ?om má z?asti svoj podiel ich výnimo?ná chu?, s?asti to ako nepodarene ich pripravujú vo va?šine reštaurácii na slovensku.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Šalát Capresse, jednoduchý šalát, potvrdzujúci to že aj ve?mi jednoduché jedlo môže ma? ?arovnú chu?. S úsmevom by sa dalo poveda? šalát v talianských národných farbách.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Talianske rizotá chutia naozaj inak ako tie naše, ?o je len o dôvod viac nejaké ob?as ochutna?.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tento recept nie je tradi?ným talianskym jedlom, ide skôr o prípravu rybky na spôsob inšpirovaný talianskými receptmi. Pripravíme si zubá?a na víne a paradajkách.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Aglio e Olio v preklade Cesnak a Olej je pomenovanie najjednoduchšieho tradi?ného cestovinového jedla aké môžete nájs? v talianskej kuchyni. Naozaj rýchla a jednoduchá príprava priamo ponúka toto jedlo aspo? na ochutnanie.




» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Aj ke? mnohí focaccie poznajú, pre tých ktorí sa s ?ou stretnú po prvý raz je to zvy?ajne ?osi ako pizza bez toppingu. Dnes sa pozrieme ako si pripravi? jednoduchú focacciu doma.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Bruschetta (?ítame Brusketa) je typické predjedlo ktoré vám prinesú v talianských reštauráciách (v tých v taliansku, na slovensku som sa s tým ešte nestretol) po?as ?akania na jedlo ktoré ste si objednali. Pre jeho jednoduchos? si ho však môže každý pripravi? ?ahko doma.


» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Cestovinové jedlo, ktoré v našich kon?inách nepozná z?aleka každý. ?o je ur?ite škoda. Podobbe ako lasagne, aj cannelloni existuju v nespo?etných verziách. Dnes sa pozrieme na tú, hádam najbežnejšiu.


» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz si pripravíme rýchle a ?ahké cestovinové jedlo, penne s baklažánovou omá?kou.



» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Oddnes sa pokúsime na tejto stránke prinies? aj ?lánky spojené akýmko?vek spôsobom s Talianskom. Za?íname talianskou kuchy?ou, a ?oskoro pribudnú aj ?lánky zamerané na cestovanie Talianskom.

» ?íta? ?lánok