Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Polenta je jedlo typické pre severné taliansko. Ide v podstate o kašu z mletej kukurice pripravovanú na mnohé spôsoby.
» ?íta? ?lánok

15/04: Pizza Calzone

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Mnohí ob?ubujú variáciu klasicke pizze, pizzu calzone. Preklopená piza môže by? plnená rôznymi nápl?ami.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz si upe?ieme Toskánsky chlieb a vrátime sa k bruschettkám. Pri prvom recepte na toto populárne talianske predjedlo ma oprávnene postihla kritika niektorých ?itate?ov.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Ak sa hovorí o talianskej kuchyni, zriedkakedy sa spomenú aj zemiaky. Zvy?ajne je to o cestovinách, šalátoch alebo je témou pizza. Dnes to však bude o zemiakoch, o zemiakoch s hubami a gorgonzolou.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Pokia? pizza je najpopulárnejším jedlom talianskej kuchyne, lasagne sú výnimo?nou špecialitou, ktorú je škoda si ob?as nepripravi? aj doma. Verte že stojí za to.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Pesto je omá?ka pochádzajúca v jej najbežnejšej verzii z Janova. Je zmesou bazalky, olivového oleja, syra pecorino, cesnaku a soli.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz to bude ?osi naozaj zdravé. Pripravíme si stredomorský šalát. Asi nebudete prekvapení, ke? vám poviem že to je nielen najzdravšie ale aj najrýchlejšie pripravite?né jedlo z tých, ktorými sme sa na tejto stránke už zaoberali.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Dnes si pripomenieme letné opeka?ky, ?o poteší najmä preto že je február. Uvaríme si chutné fusilli s grilovanou zeleninou.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Po mesiaci sa vraciame k zapekaným cestovinám, tentoraz to budú cannelloni s paradajkovo mäsovou omá?kou.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Como, meste?ko ve?ké asi ako Prešov, 45 kilometrov severne od Milána, na brehu jazera Como. Populárna oddychová destinácia Milán?anov aj turistov z celého sveta. Ako pikošku možno uvies?, že svoju villu tu má aj populárny George Clooney.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Špagety Puttanesca sú ?alšie známe cestoviny s ktorými sa bežne stretnete v talianskych reštauráciách, ?astokrát s podtitulom špagety s kapari, olivami a paradajkovou omá?kou.» ?íta? ?lánok

Zdá sa vám titulok nadnesený ? Naozaj? Pokojne by som sa stavil že je to naozaj tak. Nie ove?a, ale stavil by som sa. Tentoraz sa pozrieme na to ako si doma pripravi? chutnú pizzu.» ?íta? ?lánok

Gnocchi, vyslovujeme ?oki, sú talianskou špecialitou trošku podobnou naším haluškám, vo verzii gnocchi con zola dokonca mierne podobnou našim bryndzovým haluškám. No nevyskúšate?
» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Cestoviny pomenované pod?a regiónu v strednom taliansku známeho produkciou vynikajúceho brav?ového, a typickej talianskej slaninky pancetty. Táto je základnou zložkou omá?ky amatriciana.» ?íta? ?lánok

Jedno z najpopulárnejších cestovinových jedál špagety Carbonara, teda špagety s vají?kom a slaninkou. Prvé cestoviny ktoré si dám pri návšteve talianska, na ?om má z?asti svoj podiel ich výnimo?ná chu?, s?asti to ako nepodarene ich pripravujú vo va?šine reštaurácii na slovensku.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Šalát Capresse, jednoduchý šalát, potvrdzujúci to že aj ve?mi jednoduché jedlo môže ma? ?arovnú chu?. S úsmevom by sa dalo poveda? šalát v talianských národných farbách.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Talianske rizotá chutia naozaj inak ako tie naše, ?o je len o dôvod viac nejaké ob?as ochutna?.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tento recept nie je tradi?ným talianskym jedlom, ide skôr o prípravu rybky na spôsob inšpirovaný talianskými receptmi. Pripravíme si zubá?a na víne a paradajkách.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Aglio e Olio v preklade Cesnak a Olej je pomenovanie najjednoduchšieho tradi?ného cestovinového jedla aké môžete nájs? v talianskej kuchyni. Naozaj rýchla a jednoduchá príprava priamo ponúka toto jedlo aspo? na ochutnanie.
» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Aj ke? mnohí focaccie poznajú, pre tých ktorí sa s ?ou stretnú po prvý raz je to zvy?ajne ?osi ako pizza bez toppingu. Dnes sa pozrieme ako si pripravi? jednoduchú focacciu doma.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Bruschetta (?ítame Brusketa) je typické predjedlo ktoré vám prinesú v talianských reštauráciách (v tých v taliansku, na slovensku som sa s tým ešte nestretol) po?as ?akania na jedlo ktoré ste si objednali. Pre jeho jednoduchos? si ho však môže každý pripravi? ?ahko doma.


» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Cestovinové jedlo, ktoré v našich kon?inách nepozná z?aleka každý. ?o je ur?ite škoda. Podobbe ako lasagne, aj cannelloni existuju v nespo?etných verziách. Dnes sa pozrieme na tú, hádam najbežnejšiu.


» ?íta? ?lánok

Rubrika: Chu? talianska
Autor: Pali
Tentoraz si pripravíme rýchle a ?ahké cestovinové jedlo, penne s baklažánovou omá?kou.» ?íta? ?lánok

Rubrika: Ostatné
Autor: Pali
Oddnes sa pokúsime na tejto stránke prinies? aj ?lánky spojené akýmko?vek spôsobom s Talianskom. Za?íname talianskou kuchy?ou, a ?oskoro pribudnú aj ?lánky zamerané na cestovanie Talianskom.

» ?íta? ?lánok